home

член на:

slideshowslideshowslideshowslideshow

други консултантски услуги

Нашите допълнителни услуги са бонус за безупречното изпълнение и приключване на един проект. Тези услуги могат да включват:

  • Консултации в управлението на проекти;
  • Одит на изпълнението на строителни обекти;
  • Консултации в предпроектна и проектна фаза;
  • Консултации по спазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност;
  • Консултации по спазване на здравословни и безопасни условия на труд.