home

член на:

инфраструктурни проекти

филтър:
име РЗП инвеститор местоположение статус
Хидровъзел Цанков камък n/a НЕК ЕАД гр.Девин current
Главен канализационен колектор до ПСОВ, Благоевград n/a Община Благоевград гр.Благоевград finished
Разширение на ВЕЦ "Студен кладенец" n/a НЕК ЕАД гр. Девин finished
Допълнително водоснабдяване на с. Равно поле от питейния водопровод на София - етап I n/a Голф Клуб ЕООД; Община Елин Пелин Община Елин Пелин, СО - р-н Кремиковци finished
Мини ВЕЦ "Тас", с. Влахи, община Кресна n/a Хидроекоенерго – Тас ООД, София с. Влахи, община Кресна finished
Допълнително водоснабдяване на Благоевград от терасата на р. Струма I-ви и II-ви етап n/a Министерство на регионалното развитие и благоустройството гр. Благоевград finished
Рекултивация на съществуващо сметище – гр. Гоце Делчев n/a Община Гоце Делчев гр. Гоце Делчев finished
Транзитен газопровод № 2 – Лупинг 1 n/a Булгаргаз ЕАД finished
Транзитен газопровод № 2 – Лупинг 2 n/a Булгаргаз ЕАД current
Канализация на гр. Лъки n/a Община Лъки гр. Лъки finished
Довеждащ водопровод от деривация „Камчия” – западен клон до напорен водоем с. Ветрен n/a Община Бургас Община Бургас finished
Основни ремонти на водопроводи на територията на Община Бургас n/a ВиК ЕООД гр. Бургас finished
Депо за промишлени и опасни отпадъци n/a КЦМ АД, Пловдив гр. Пловдив finished
Допълнително водоснабдяване на група селища, община Хаджидимово n/a Министерство на регионалното развитие и благоустройството община Хаджидимово finished
Реконструкция на водопроводна мрежа, к.к. „Слънчев бряг – изток” n/a Слънчев бряг АД к.к. Слънчев бряг - изток finished
Подпорна стена на пътя Лъки – Брайковица n/a Община Лъки finished
Мостово съоръжение, с. Здравец n/a Община Лъки finished
Улици, алеи, паркинги и кръстовища к.к. „Слънчев бряг – изток” n/a Слънчев бряг АД к.к. Слънчев бряг - изток finished
Базови станции на Глобул n/a Айкън Секюритиз, София finished
Площадкови ВиК мрежи в комплекс от жилищни сгради за сезонно ползване - І етап n/a Пайонир Девелъпмънт ЕООД с. Равда, общ. Несебър finished
Главен водопровод „Ахелой-Юг” n/a Мидия АД м. finished
Реконструкция на уличен канал и водопровод n/a Софийска вода АД гр.София, район Лозенец finished
Реконструкция на уличен водопровод n/a Софийска вода АД гр.София, район Лозенец finished
Ремонт на отоплителна и котелна инсталация в ОУ "Антон Страшимиров" n/a Община Средец с. Дебелт finished
Отоплителна и котелна инсталация и подмяна на електрическа инсталация в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» n/a Община Средец с. Загорци finished
Базови станции n/a Мобилтел ЕАД на територията на България finished
Приемо-предавателни базови станции n/a Българска Телекомуникационна компания АД/Тотал Инженеринг ООД гр. Бургас, с. Равда, гр. Несебър finished
Реконструкция на колектор Ф1200 n/a Технополис България ЕАД гр. Бургас, ж.к. Възраждане finished
Премахване на незаконното строителство в междублоково пространство, гр. Пловдив n/a Община Пловдив гр.Пловдив finished
Временен технологичен тръбопровод ø530 n/a Вая-96 ООД гр.Бургас finished
Пътна отсечка от о.т.338 до о.т.344 n/a Слънчев бряг АД к.к. Слънчев бряг - изток, Несебър finished
Пътна отсечка от о.т.82 до о.т.242 n/a Слънчев бряг АД к.к. Слънчев бряг - изток, Несебър finished
Външна инфраструктура на Бизнес Парк София n/a Бизнес Парк София ЕООД гр.София, район Младост 4 finished
Монтаж на инсталация за обезводняване на утайки в СПСОВ Кубратово n/a Софийска вода АД гр.София finished
Реконструкция на ГТНН Бистрица, ПСПВ Бистрица n/a Софийска вода АД гр.София finished
Уличен водопровод ф110 ПЕВП n/a Фортуна Пи Ем ООД гр.София, р-н Красно село finished
Укрепване на улица „Филип Станиславов” n/a Община Свищов с. Ореш, Община Свищов finished
Пътна връзка с АМ Тракия n/a Апекс Сервиз ООД, гр. Пловдив; Община Марица с.Царацово finished
Фотоволтаична инсталация n/a Айви Роуд ЕООД с.Бегово, обл. Пловдив finished
Рехабилитация на 4 бр. пътища - IV клас n/a Община Гоце Делчев Община Гоце Делчев finished
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, гр. Гоце Делчев, I етап n/a Община Гоце Делчев гр.Гоце Делчев finished
Напорен водоем с обем 4500куб.м. n/a Община Созопол гр.Созопол finished
Битова и дъждовна канализация на улица n/a Община Царево гр. Царево, кв. Василико finished
Улична канализационна мрежа n/a Община Созопол с. Росен, Община Созопол finished
Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Росен n/a Община Созопол с. Росен, Община Созопол finished
Канализация на с.Зидарово n/a Община Созопол с. Зидарово, Община Созопол finished
Довеждащ водопровод Ахелой юг,Ахелой север и с. Ахелой n/a Мидия АД с. Ахелой, Община Поморие finished
Напорен тръбопровод и улична канализация от КПС 5а до КПС 12 n/a Слънчев бряг АД к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър finished
Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 1а до КПС 3 n/a Слънчев бряг АД к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър finished
Външен водопровод за промишлена вода n/a Галакси пропърти груп ООД к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър finished
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Зидарово n/a Община Созопол с.Зидарово, Община Созопол finished
Кръстовище на път II-79 "Средец-Бургас" n/a Картекс - П АД гр.Бургас finished
Проект за управление на отпадъците София n/a Столична Община София current