home

член на:

slideshowslideshowslideshowslideshow

управление на договори за строителство

Нашите познания по ФИДИК и други стандарти ни позволяват да участваме в изпълнението на обществени и частни проекти, които включват функциите на Инженер или подобни както и администриране на договори.