home

член на:

slideshowslideshowslideshowslideshow

строителен надзор

В България за много видове значими строежи законно се изисква да имат консултант, който да изготви доклади за оценка на съответствие и да изпълни строителен надзор по време на строителството на един проект. Ние сме изготвили цялостен пакет от такива услуги, който включва:

  • Консултации;
  • Oценка за съответствие;
  • Строителен надзор съгласно действащата нормативна уредба;
  • Изготвяне на технически паспорт;