home

член на:

офиси на КИГ

Централен офис: кв. "Лозенец", ул. "Вишнева" 12, офис 1; София 1164, тел.: +359 2 969 12 50; факс: +359 2 969 12 89; e-mail: office@ceg.bg

Благоевград
  • ул. "Полк. Димов" 1, офис 1.3, Благоевград 2700, тел.: +359 73 880 102; факс: +359 73 880 103
София
  • кв. "Лозенец", ул. "Вишнева" 12, офис 1; София 1164, тел.: +359 2 969 12 50; факс: +359 2 969 12 89; e-mail: office@ceg.bg
  • ул. "Дамян Груев" № 42, ет.6 тел. +359 2 415 31 15; +359 2 954 95 02; факс: +359 2 954 90 84 e-mail: kontrol@ceg.bg
Пловдив
  • ул. "Полк. Бонев" № 3, тел.:+359 ; факс:+359 ; e-mail: plovdiv@ceg.bg
Бургас
  • ул. "Сердика" № 2а, ет.4, тел.: +359 56 870 704; факс: +359 56 870 733; е-mail: burgas@ceg.bg