home

член на:

индустриални проекти

филтър:
име РЗП инвеститор местоположение статус
Фабрика за конфекция "Пирин Текс" Rollman 15 000 Rollman гр.Гоце Делчев finished
Завод за производство на биоетанол, с. Горна Малина n/a Профекс Биопродукти ООД с. Горна Малина, обл. Софийско finished
Инсталация за сухи строителни смеси - I етап 6 052 Баумит България ЕООД гр. Елин Пелин finished
Инсталация за производство на пастообразни мазилки "Баумит" - етап II 3 555 Баумит България ЕООД гр. Елин Пелин finished
Завод за сухи строителни смеси и пастообразни мазилки, гр.Костинброд 5 233 Сейнт Гобен Вебер България ЕООД гр. Костинброд finished
Шивашко предприятие „Фиома”, гр. Гоце делчев 8 021 Фиома ООД, гр. Гоце Делчев гр. Гоце Делчев finished
Шивашко предприятие „Тексан”, гр. Сандански 1 770 Тексан АД, гр. Сандански гр. Сандански finished
Шивашки цех „Фемина импорт експорт”, гр. Сандански n/a Фемина Импорт Експорт ЕООД гр. Сандански finished
Хлебозавод Симид, Пловдив 962 Симид – Агро ООД гр. Пловдив finished
Предачна фабрика Булсафил, Пловдив n/a Булсафил ООД гр. Пловдив finished
Предачна фабрика Булсафил – разширение, Пловдив n/a Симид Агро ООД гр. Пловдив finished
Складова база на София – БТ АД, кв. Суходол, София 240 София – БТ АД гр. София current
Студов център на Благоевград БТ АД, гр. Благоевград 3 730 Благоевград – БТ АД гр. Благоевград finished
Козметична фабрика „Роза Импекс”, Пловдив 2 240 Роза Импекс ООД гр. Пловдив finished
Цех за алуминиева дограма и складова база, гр. Благоевград 965 ЕТ Вентаком – Валери Кърцелски, гр. Благоевград finished
Бургаски медни мини n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Техническа ликвидация на обогатителна фабрика “Росен” n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Консервация на обогатителна фабрика “Малко Търново” n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Консервация и ликвидация на хвостохранилище “Росен” n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Консервация и ликвидация на хвостохранилище “Малко Търново” n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Консервация и ликвидация на хвостохранилище “Върли бряг” n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Техническа и биологическа рекултивация на рудник “Меден рид” n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Техническа и биологическа рекултивация на рудник “Върли бряг” n/a Бургаски медни мини ЕАД гр. Бургас finished
Преустройство и пристройка на парова централа към Бургаски захарен завод, гр.Камено 947 Нерино ЕООД гр.Камено finished
Реконструкция и модернизация на млекопреработвателно предприятие 3 369 Комплектстрой ЕООД с.Веселие, община Приморско finished
Предприятие за месопреработка n/a Димитър Маджаров - 2 ЕООД гр. Пловдив finished
Търговски комплекс - бензиностанция, газстанция, паркинг n/a Еко-Елда България ЕАД, гр. София; Община Марица, Пловдив с. Радиново, област Пловдив finished
Фирмена работилница n/a Йонитех ООД гр. София finished
Складове за електроматериали и кабели n/a Филкаб ЕАД гр.Пловдив finished
Складова и производствена база за велосипеди и детски колички 5 859 Макском ЕООД с. Царацово, обл. Пловдив finished
Търговско - складова база на „Кабелкомерс” n/a Кабелкомерс ООД гр.Пловдив finished
Завод за сухи строителни смеси високо застрояване 2 825 Максит България ЕООД с. Бенковски, обл. Пловдив finished
Фабрика за производство на метални изделия 3 135 Шети България ЕООД с.Костиево, общ. Марица finished
Предприятие за производство и разфасовка на детергенти n/a Медеахим Трейдинг ООД/Мексон ООД гр.Пловдив, м. Копринкова могила finished
Пристройка и преустройство на магазин за промишлени стоки n/a Ролдекс ЕООД гр.Пловдив finished
Преустройство на склад за метали в печатница n/a ПД ЕАД гр.София finished
Складова база за алуминиеви и ПВЦ профили 4 700 Вайс профил ООД с. Бенковски, обл. Пловдив finished
Предприятие за пластмасови изделия n/a Филпласт ООД, гр. Пловдив с.Ягодово, обл. Пловдив finished
Печатница Смилков с магазини и офиси 2 028 Смилков ЕООД гр.Благоевград finished
Модул за зареждане с дизелово гориво n/a Стомана - Индъстри АД Стомана Перник АД finished
Гараж с ремонтна работилница и административна сграда n/a Омега - 3 ЕООД гр. Несебър finished
Разширение на подзвено „Микровинарство” към цех 1 във Винарска изба n/a Черноморско злато АД гр.Поморие finished