home

член на:

slideshowslideshowslideshowslideshow

нашият екип

В Консултантска Инженерна Група работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в работата по проекти в страната и чужбина. Нашият екип включва:

 • Проектови Ръководители
 • Проектови Координатори
 • Инженери на Обекта
 • Инженер-Консултанти по:
  • Нормативната Уредба в Строителството
  • Строителна Документация
  • Архитектура и Градоустройство
  • Конструкции
  • ВиК
  • Електро Инсталации
  • ОВиК
  • Геодезия
  • Геология
  • Технологии
  • Пътища и Съоръжения
  • Ландшафт и Озеленяване
  • Противопожарна Безопасност
  • Здравословни и Безопасни Условия на Труда и други.
  • Езиците за комуникация с нашия екип освен Български включват и: Английски, Руски и др.