Хидровъзел Цанков камък

инвеститор: НЕК ЕАД

вид: инфраструктурни

местоположение: гр.Девин

Обектът е разположен на река Въча и включва язовир “Цанков камък” с обем 111 млн. куб. м., ВЕЦ “Цанков камък” с инсталирана мощност 80 мегавата и годишно електроенергийно производство 185 млн. киловатчаса, подземна напорна деривация с обща дължина 540 м, обходен тунел, както и допълнителни съоръжения и обекти, свързани с изграждането на основния строеж - тунели, нови пътища, изместване на пътища, административни сгради, бетонови заводи, корекция на река Въча и други. За него се изгражда първата в страната дъгова куполна язовирна стена с двойна кривина и с височина 130 метра. Проектът за изграждането на хидровъзела е от национално значение, изпълнява се по изискванията на ФИДИК и е първият между България и Австрия по механизма “Съвместно изпълнение” на Протокола от Киото.